Read More

พายุฤดูร้อน – เดือน จงมั่นคง

เนื้อเพลง MV เพลง พายุฤดูร้อน – เดือน จงมั่นคง เพราะว่าเธอคือพายุฤดูร้อน เข้ามาบั่นทอนความเหือดแห้งในใจฉัน เธอพัดเข้ามากระทันหัน เข้ามาแบ่งปันเรื่องราวในใ…