ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง พรุ่งนี้ยังมีคนดีที่รักเธอ – สมชาย...