ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงฝาก – ETC อีทีซี ห่างกันเท่าไรแม้ไกลสุดฟ้า แต่ในหัวใจฉันยังห่วงหา ฉันเคยเป็นอย่างไร...