ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงผ้าห่ม – นิชชิน หนาว หนาว ลมหนาวพัดโชยมา ผ้าหนาๆ...