ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงผิดที่เธอให้ความหวัง หรือผิดที่ฉันหวังไปเอง...