ฟังเพลง เนื้ิอเพลงผลัดกันขึ้น ผลัดกันลง – ทัช ณ ตะกั่วทุ่ง...