ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงปิดประตู – ป๊อบ ปองกูล ทุกวันยังนั่งตรงที่เดิมตรงที่เธอเคยอยู่ กลิ่นน้ำหอมเธอ...