ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงปวดร้าวเท่าๆกัน (ปวดร้าวเท่าเท่ากัน)-...