ฟังเพลง เนื่้อเพลง เพลงบ่น – พริกไทย วันๆ ฉันเอาแต่นั่งมอง...