ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงบนโลกนี้ – โอม นวพล ฉันคอยมองเวลาเธอยิ้ม...