ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงบทรัก ? Bra Branner บรา แบรนเนอร์ ก็ทิ้งไปแล้ว...