ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงน้ำพิโรธ – คาราบาว แอ๊ด : สายน้ำเมื่อยามพิโรธ...