ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงน้อย – วัชราวลี ฉันไม่เคยดัง และยังคงเดิม ตอนนี้...