ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงน้องมีผัวแล้ว – ดอกอ้อ ทุ่งทอง...