ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงนิสัยไม่ดี – พะแพง ศุภรดา เต็มปรีชา...