Read More

นักเดินทาง – Getsunova

ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงนักเดินทาง – Getsunova เก็ตสึโนวา ยังวนเวียนอยู่ตรงที่เดิม บรรยากาศเทาเทาที่คุ้นเคย กับความจาเจยังจมอยู่ภายในใจ ไม่รู้จะจบลงเมื่อไหร…