ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงนอยด์ (‘Noid) – Singular ซิงกูล่าร์ ทุกๆครั้งที่โกรธกัน ทุกๆครั้งที่ตัวฉันและเธอไม่เข้าใจ ทุกๆครั้งที่วางสาย ทุกๆครั้งที่ปล่อยทิ้งกันเอาไว้ ใจ...