ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงทางของฝุ่น (Dust) – Atom อะตอม ชนกันต์ อย่าให้ฉันรั้ง...