ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงทนไม่พอ รอไม่ไหว – PATCHA (พัดชา)
 (A1)...