ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงถ้ารู้ก็คงไม่บอก – คชา นนทนันท์ ถ้ารู้ก็คงไม่บอก...