ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงถูกกระทำโดยผู้ชำนาญ – ต็อง วิตติวัต...