ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงตั๋วหนึ่งใบกับใจหนึ่งดวง – อุ๋งอิ๋ง...