ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงตัดใจไม่ลงและคงไม่ยอม (Refuse) – WAii หวาย...