ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงตรงนี้มีฉันอยู่ ฉันสัญญา – ตูมตาม...