ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงด้านได้อายอด – เต้น นรารักษ์ ถึงมาก่อนฉัน...