ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงด้วยใจของเรา – เต้ ภูริต เก่งแค่ไหน...