ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงช่างโชคดีที่โลกนี้มีเธอ – พลับ...