ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงจะไม่พูดกันอีกนานเท่าไหร่ – เนย...