ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง ค.เอ๋ย ค.คน – จุ๋ย จุ๋ยส์ บางครั้ง...