ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคือเธอเท่านั้น – PARATA (ภารต้า) เก็บไว้ตรงนั้น...