ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคืนที่ฟ้าสว่าง – The Yers (เดอะ เยอร์ส) ความรักที่เธอไว้ใจ ไม่ว่าทุกข์และทนเท่าไรไม่เคยอ่อนไหว ความรักที่เธอฝังใจ ต่อให้ร้ายหรือดีเท่าไร...