ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคำว่าจบพูดเบาๆ ก็เจ็บ (คำว่าจบพูดเบาเบา...