ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคำตอบใจ – โบว์ สาวิตรี (A1) สบตากัน...