ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงความเหงาเดินได้ – วง ARK น้ำตาไม่ช่วยอะไรในวันนี้...