ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงความเจ็บไม่มีเสียง (Silence) – ขนมจีน เพราะทำอ่อนแอไม่เป็น...