ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงความอดทนของคนที่รอ – ชาช่า คืนที่เหงาที่สุด...