ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง ความทรงจำที่สวยงาม (Beautiful Memories) – SWEAT16! ไม่รู้ว่านานเท่าไหร่…ที่เราไม่ได้พบกัน บางสิ่งนั้น…อาจจางเลือนหายไป...