ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงครั้งแรกที่สบตาเธอ – เสถียร ทำมือ ฉันไม่เคยได้ยินเสียงนกร้องว่าเพราะยังไง จนเรา..ได้เจอกัน...