ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคนไม่รู้ไม่เจ็บ..คนที่เจ็บคือคนที่รู้...