ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคนไทยไม่ทิ้งกัน – ปาน ธนพร มันเหมือนหัวใจสลาย...