ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลง คนสำคัญของอ้าย – เด่นคุณ งามเนตร...