ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงคนที่ไม่ได้ความ – ปั้น เจษฎา (ปั้น...