ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงข้างเธอเสมอ – มอส ปฏิภาณ MOS ทุกชีวิตเราลิขิตเอง...