ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงข้อความในวันห่าง – นัย นิตินัย...