ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงขอโทษ…หัวใจ – Instinct (อินสติงค์) ขอโทษที่ทำให้บอบช้ำ...