ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงขอโทษแล้วหายเจ็บไหม – กิ่ง เหมือนแพร...