ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงขอเป็นคนสุดท้าย – กั้ง วรกร รู้ว่ายังห่างไกล...