ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงขออนุญาต..ห่วงใย – โดม เดอะ สตาร์...