ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงขอดูดได้เป่า – Buddha Bless บุดดาเบลส เจอด่านอีกแล้วนี่มันอะไรกันว้า หน้าตาผมใช่ไหมฮะที่ผิดระเบียบของจ่า อย่ามาจับ...