ฟังเพลง เนื้อเพลง เพลงของเล่น (Toys) – Baby Zitter Verse1 : ไม่ใช่คนที่ใจง่ายเท่าไหร่ แต่ยังเผลอเก็บเธอไปนอนฝัน เพราะบางทีท่าทาง...